KURIAME IR PADEDAME KURTI

Mūsų kūrybinius bendradarbius vienija profesionalumas, aktyvi kūrybinė ar kultūrinė veikla įvairiose srityse. Tai ne tik leidžia būti šiandieninių kultūros ir meno įvykių sūkuryje, tačiau patiems aktyviai prisidėti prie procesų ir visos srities kaitos. Mes kuriame ir padedame kurti, siūlydami kultūros ir kūrybos sektoriui aktualias paslaugas.

Aktualios kultūros ir
meno sklaida

Viešoji įstaiga „Meno genas“ įgyvendina inovatyvius kultūros ir meno projektus, neapsiribojančius konkrečia meno šaka ar veiklos forma. Tai, kas aktualu, sritys, kuriose reikalingos naujos, unikalios idėjos, patenka į mūsų akiratį.

Visa veikla vienaip ar kitaip orientuota į pagrindinę mūsų misiją – stiprinti ryšį tarp vartotojo ir aktualios, šiuolaikinės kultūros bei meno, įvairiais būdais prisidėti prie Lietuvos kūrėjų sklaidos ir auditorijų plėtros.

Įvairovė, inovacijos, kokybė

Tikime, kad įtraukiantis, įvairus, šiandienines problemas bei socialines temas atliepiantis menas ir kultūra, jos edukacija, besiremianti inovacijomis, technologijomis bei personalizuotu turiniu yra raktas, kuriant atviresnę, intelektualią ir emociškai brandžią visuomenę.

Stengiamės sukurti problemas sprendžiantį bei amortizuojantį, kokybišką, aukštos meninės, išliekamosios vertės kultūrinį produktą – ar tai būtų spektaklis, ar internetinė kultūros platforma.

MES KURIAME

ŠIUO METU VYSTOMOS VEIKLOS

Nuo 2014 m. kiekvienų metų rudenį Vilniuje vykstantis vienintelis Lietuvoje įvietintai muzikai skirtas ir socialiai orientuotas šiuolaikinės muzikos festivalis.

Vilniaus 700 m. jubiliejui skirtas specialus ciklas, oficialios šventinės programos dalis, kurioje 7 vieni ryškiausių pasaulio šių dienų kompozitorių sukūrė kūrinius pasirinktoms miesto erdvėms.

Kasdienius ir ilgalaikius kultūros ir meno procesus bei kultūros politiką apžvelgiantis portalas. Nors šiuo metu portalo veikla suspenduoda, ieškome galimybių veiklą atnaujinti.

Prisijunkite prie vis didėjančio partnerių rato

Mes galime tapti patikimais jūsų marketingo ir komunikacijos, projektų įgyvendinimo, reklamos, kūrybos atstovavimo, skaitmeninių produktų kūrimo ir kitus jūsų poreikius atliepiančiais partneriais. Mūsų paslaugos skirtos tam, kad jūsų kūrybinė veikla pasiektų platesnes auditorijas, būtų prieinama, leistų iš jos oriai užsidirbti, o procesų vadyba, administravimas ir kiti darbai nekeltų jums rūpesčių.

Mes esame tam, kad jūs daugiau laiko turėtumėte kūrybai.

Muzikos agentūros paslaugos

Atlikėjų, kolektyvų ir kompozitorių prodiusavimas, atstovavimas ir kitos paslaugos.

Marketingas ir komunikacija

Kultūros sektoriui subalansuotos Jūsų projekto, renginio ar festivalio viešinimo, marketingo ar įvaizdžio kūrimo ir kitos susijusios paslaugos.

Reklamos kanalai

Atraskite ir išbandykite naujus viešinimo kanalus – reklama mūsų ir partnerių organizuojamuose renginiuose bei valdomose medijose.

Virtualūs 3D turai

Jūsų parodą, ekspoziciją, patalpas ar visą pastatą perkelsime į skaitmeninę erdvę.

Projektų vadyba

Nuo paraiškos rengimo ir finansavimo paieškos iki viso projekto valdymo.

mes PADeDAME KURTI

Paslaugos kultūros ir kūrybos sektoriui

MES padedame kurti KURIAME

DIRBAME SU

Prodiusuojame praeitais metais 25 metų sukaktį minėjusį, vieną seniausių ir įtakinginiausių Lietuvoje šiuolaikinės muzikos kolektyvų – styginių kvartetą „CHORDOS“.

Jau keturis metus esame seniausio šalyje šiuolaikinei lietuvių muzikai skirto festivalio „Muzikos ruduo“ komunikacijos partneriai ir rūpinamės visu festivalio viešinimu – nuo įvaizdžio formavimo iki marketingo ir pardavimų.

Užsakydami paslaugas, jūs prisidedate ir kartu remiate mūsų kultūros ir meno sklaidos veiklas ir projektų įgyvendinimą. Pasikalbam!

Scroll to Top
Scroll to Top