MUZIKA ERDVĖJE

Vienintelio Lietuvoje „įvietintai“ muzikai skirto ir socialiai orientuoto tarptautinio festivalio „Muzika erdvėje“ misija – profesionaliosios muzikos plėtra kasdieninėje aplinkoje, naujų auditorijų pritraukimas, atskleidžiant visuomenei aktualius šiuolaikinės muzikos kontekstus ir užtikrinant didesnį muzikos ir, apskritai, kultūros prieinamumą bei jos įtraukumą, paveikumą įvairioms visuomenės grupėms.

Festivalio uždaviniai, keliami dalyviams–kompozitoriams, skatina atkreipti dėmesį į sociokultūrinę ir psichoakustinę konkrečios vietos aplinką ir sukurti kompozicijas, atliepiančias erdvę ir festivalio temą. Festivalis reikšmingai prisideda ir prie „įvietintos“ muzikos krypties žanro, jam būdingų meninės raiškos priemonių vystymo Lietuvoje.

Nuo 2014 metų „Muzika erdvėje“ kompozitoriai įgarsino tokias Vilniaus miesto vietas, kaip „Swedbank“ administracinis pastatas, „Halės“ turgavietė, Valdovų rūmai, Energetikos ir technikos muziejus, Bernardinų sodas, požeminė automobilių stovėjo aiktelė ir dar kelios dešimtys kitų erdvių.

Pastaraisiais metais festivalis nagrinėjo žmogaus ir valstybės santykį (2020), paplitusius stereotipus (2019), sostinės atspindį R. Gavelio romane „Vilniaus pokeris“ (2018) ir kitas aktualias temas. Nuo 2020 metų festivalio strateginiu partneriu tapo Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Festivalis vyksta kasmet rugsėjo antrąją savaitę. Be kviestinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių, kiekvienais metais organizuojamas atviras kūrinių koncepcijų kvietimas (gegužė–birželis) jauniems kompozitoriams – atrinktos idėjos pristatomos festivalio programoje.

Festivalis pritraukia vis ryškesnius partnerius, pavyzdžiui, pastaraisiais metais – „Hanner“, „Vero cafe“, Vilnius Tech Park ir kiti. Kasmet auganti „Muzika erdvėje“ kelia ir vis ambicingesnius uždavinius, užsibrėžia įgyvendinti vis didesnius kompozitorių kūrybinius sumanymus, pakviečia į pokalbius žinomus įvairių sričių atstovus, mezga dialogą tarp skirtingų visuomenės grupių.

Sekite festivalį socialiniuose tinkluose!

Festivalio vadovai

AGNĖ MATULEVIČIŪTĖ

MATAS DRUKTEINIS

Akimirkos