Muzika erdvėje’20 | Konkursas

Kompozitoriai kviečiami teikti įvietintų muzikos kūrinių koncepcijas. Dalyvauti gali pavieniai kompozitoriai ar kūrybinės grupės.

Iki 3 konkurso metu atrinkų kūrinų bus įtraukti į festivalio programą. Festivalis „Muzika erdvėje“ įvyks rugsėjo 10–13 dienomis Vilniaus miesto erdvėse.

Šiai metais festivalis skiriamas Lietuvos nepriklausomybės 30–mečiui.
Festivalio tema: „Žmogus ir valstybė: Homo lituanicus

Šių metų festivalio tema kviečia kompozitorius apžvelgti paskutinius 30 Lietuvos valstybingumo metų: analizuoti demokratiją ir pilietiškumą̨, valstybės institucijas ir kasdienį žmogaus gyvenimą, jo kaitą per šiuos metus, reflektuoti ryškiausius šių dešimtmečių įvykius ar procesus – viso to reikšmę šiandieninei ir būsimai lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės raidai.

Kviečiame nagrinėti temas, kurios ypač aktualios dabar, kai siekiama tvarių demokratinių procesų, dedamos pastangos, ugdant pilietinę savimonę, formuojant valstybės ir tautos vizijas ateičiai, ieškant šalies ir lietuvio savito identiteto bruožų šiuolaikiniame pasaulyje.

Konkurse gali dalyvauti kompozitoriai iš bet kurios šalies, dalyvių amžius neribojamas. Konkurse gali dalyvauti naujų kūrinių idėjos ir anksčiau įgyvendinti kūriniai, kurie yra adaptuoti festivalio koncepcijai ir temai.

Vieno kūrinio įgyvendinimui skiriama iki 400 Eur.

Konkurso dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą paraiškos formą;
  • kompozitoriaus(-ių) ir pagrindinės komandos narių (jeigu yra) laisvos formos kūrybinės veiklos aprašymą (CV);
  • (neprivaloma) kitus dokumentus, kurie padėtų išsamiai įvertinti paraišką (pavyzdžiui: instaliacijos vizualizacijos, prekompozicija ar kūrinio eskizas, ankstesnių kūrinių recenzijos ar atsiliepimai spaudoje ir t.t.).

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2020 m. birželio 21 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku) el. paštu: info@menogenas.lt.
Vėliau atsiųstos paraiškos vertinamos nebus.

DOKUMENTAI:

Konkursui pateiktos kūrinių koncepcijos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  1. festivalio temos atskleidimas, kūrinyje nagrinėjamos temos aktualumas ir svarba šalies raidai per paskutinius 30 metų ir (ar) ateityje (1–30 balų);
  2. kūrinio koncepcijos ir pasirinktos(-ų) erdvės(-ių) susietumas ir to pagrindimas (1–20 balų);
  3. kūrinio koncepcijos originalumas ir savitumas (1–15 balų);
  4. kūrinio muzikinis (meninis) išpildymas, koncepcijos ir muzikinės medžiagos susietumas, naudojamos meninės raiškos priemonės (1–15 balų);
  5. autoriaus(-ių) ir kūrybinės komandos, atlikėjų (jeigu yra) profesionalumas ir patirtis, įgyvendinant panašaus pobūdžio („įvietintus“) kūrinius (1–10 balų);
  6. numatytų priemonių įgyvendinimui pagrįstumas, racionalumas (1–10 balų).

Daugiau informacijos
El. paštu: info@menogenas.lt
Matas Drukteinis – tel. 865633768

Scroll to Top
Scroll to Top