Marketingas ir komunikacija

Šiandieninėje perpildytos informacijos aplinkoje iššūkiu tampa ne tiek kokybiškas projekto ar renginio įgyvendinimas, kiek jo sklaida. Nuo vis reiklesnių viešinimo reikalavimų rengiant projektų paraiškas iki siekio, kad meno mylėtojai iš visų vykstančių renginių pasirinktų būtent jūsų – efektyvi, įtaigi, ir plačiąją auditoriją, ir jūsų tikslinę grupę pasiekianti komunikacija tampa neatsiejama veiklos dalis ir sėkmės garantu. Tam reikia laiko, žinių ir įgūdžių, komandos ir infrastruktūros, kad rezultatai pateisintų lūkesčius.

Visada galite viešinti savo renginius patys, bet kam tuo užsiimti, jei turite galimybę dirbti su mumis?

Mūsų teikiamos paslaugos kultūros komunikacijos ir marketino srityje – nuo pranešimo spaudai rengimo iki visos viešinimo kampanijos įgyvendinimo ir ilgalaikės partnerystės, peržengiant įprastas komunikacijos ribas bei užtikrinant ne tik veiklos sklaidą, bet ir geriausią auditorijos patirtį.

Teikiamos paslaugos

 • Marketingo / komunikacijos strategijos ir plano rengimas
 • Pranešimų spaudai rengimas ir išplatinimas
 • Informacinių tekstų / įvykių ar kūrinių aprašymų rengimas
 • Informacinių partnerių paieška ir bendradarbiavimo koordinavimas
 • Bendravimas su žiniasklaida, spaudos konferencijų organizavimas ir interviu bei reportažų derinimas
 • Vizualinės komunikacijos ir reklamos turinio koordinavimas (bendradarbiavimas su jūsų grafikos dizainere ar reklamos turinio rengėjais)
 • Komunikacijos kūrybos paslaugos – grafinio dizaino, tekstų maketavimo, reklaminių vaizdo ir garso klipų gamybos bei kitos kūrybinės paslaugos
 • Reklamos gamybos koordinavimas (reklamos užsakymų derinimas, spaudos gamybos koordinavimas ir kt.)
 • Komunikacijos socialiniuose tinkluose koordinavimas ir / ar turinio rengimas
 • Internetinio puslapio administravimas kampanijos ar viso bendradarbiavimo metu
 • nestandartinių komunikacijos ar reklamos kampanijų įgyvendinimas
 • Bilietų platinimo, pardavimų kainodaros ir kitos konsultacijos
 • Bilietų prekybos koordinavimas (renginių anketų bilietų platintojams rengimas, pardavimų stebėjimas ir atitinkamų marketingo priemonių taikymas)
 • Žiniasklaidos ir auditorijos monitoringas, ataskaitos

Tapkime ilgalaikiais tęstinių renginių partneriais

Jeigu įgyvendinate kasmet ar reguliariai vykstantį festivalį, grandiozinį projektą, mes galime pasirūpinti nuo iki ir dar daugiau:

 • Įvaizdžio strategija, marketingo ir komunikacijos planai ir ataskaitos;
 • Viešinimo kampanijos rengimas ir įgyvendinimas bei ryšio su auditorija palaikymas periodo tarp renginių / festivalių metu
 • Konsultacijos projekto vadybos klausimais (renginių erdvės, techninių partnerių, darbuotojų, atlikėjų, menininkų ir kt. pasirinkimas ir / ar tarpininkavimas)
 • Visapusiškas žiūrovų / klausytojų / klientų aptarnavimas (bilietų tikrinimas, klientų konsultacijos telefonu, pasitikimas / išlydėjimas, salės žiūrovams paruošimas ir sutvarkymas bei kita)
 • Nuolatinio ryšio su strateginiais partneriais ir / ar rėmėjais palaikymas (sveikinimų, dovanų teikimas, ataskaitų rengimas ir siuntimas bei kita)

Paslaugų kainos

Patys galite matyti, kad mūsų teikiamų paslaugų spektras platus ir kaina priklauso nuo pasirinktų paslaugų, jų kiekio bei periodo.

Kad jums būtų aiškiau, pateikiame keletą paslaugų įkainių ir kitos naudingos informacijos:

(Įkainiai preliminarūs, jie kiekvienu atveju gali šiek tiek skirtis, atsilvelgiant į darbų pobūdį)

– Pranešimo spaudai parengimas ir išplatinimas: 40–70 eur
– savaitės intensyvi komunikacija viename socialiniame tinkle (pvz., Facebook): 30–50 eur
– Renginio viešinimo kampanijos įgyvendinimas (apima pranešimų spaudai, informacinių tekstų rengimą, vizualinės medžiagos rengimo ir reklamos gamybos koordinavimą, komunikaciją socialiniuose tinkluose, bendravimą su žiniasklaida ir kt.): nuo 500 eur
– Renginio marketingas ir komunikacija (apima viešinimo kampanijos darbus, taip pat bilietų platinimo koordinavimą, reklamos kūrybos darbus bei pagalbą renginio metu ir kt.): nuo 700 eur

Planuojant renginį ar projektą, rekomenduojame, kad reklamai ir viešinimui skirta santykinė viso biudžeto dalis sudarytų apie 25–35 proc., atsižvelgiant į pobūdį ir norimą pasiekti auditoriją.

PASLAUGA JAU PASINAUDOJO