APIE

Viešoji įstaiga „Meno genas“ įgyvendina inovatyvius kultūros ir meno projektus, neapsiribojančius konkrečia meno šaka ar veiklos forma. Tai, kas aktualu, sritys, kuriose reikalingos naujos, unikalios idėjos, patenka į mūsų akiratį ir stengiamės sukurti problemas sprendžiantį bei amortizuojantį kokybišką, aukštos meninės, išliekamosios vertės kultūrinį produktą.

F E S T I V A L I A I

Įstaiga organizuoja du šiuolaikinio meno festivalius: kūrybinę platformą „Muzika erdvėje“, vykstančią nuo 2014 metų, bei nuo 2016 metų – medijų festivalį „Ribos“. Abiejų renginių tikslas – pristatyti šiuolaikinio meno procesus, kasdieniškose miesto erdvėse, skatinti glaudesnį visuomenės ir šiuolaikinio meno kūrėjų dialogą.

Daugiau informacijos rasite skiltyje: MUZIKA ERDVĖJERIBOS

V O X   A R T

2015 metais įstaigą sukūrė šiuolaikinio meno procesus Lietuvoje prisatantį internetinį portalą „VOX ART“ – aktualaus meno tinklą, jungiantį visas meno sritis, kūrybinę bendruomenę ir menu, kultūra besidominčius žmones. Kiekvienas metais augant skaitytojų ratui, „VOX ART“ siekia tapti pagrindine šalies aktualaus meno procesus pristatančia kultūrinės žiniasklaidos priemone interente.

Daugiau informacijos rasite skiltyje: VOX ART

P A S L A U G O S

Viešosios įstaigos teikiamos paslaugos atspindi per veiklos metus sukauptą patirtį, įgytą turinį ir suformuotą vertybinę kryptį. Siūlomos paslaugos ne tik orientuotos į rinkos poreikius, tačiau prisideda prie įstaigos bendrųjų tikslų – kultūros edukacijos, šiuolaikinio meno sklaidos, inovatyvių kūrybinių produktų kūrimo – įgyvendinimo.

Teikiame šias paslaugas, skirtas verslo, kūrybiniam sektoriams, bendruomenėms:

  • KOMUNIKACIJA / VIEŠINIMAS (Kultūros ir meno renginių, projektų bei produktų viešojo įvaizdžio kūrimas, išorinė komunikacija, viešieji ryšiai)
  • REKLAMOS KANALAI (Reklamos pateikimo galimybės, skirtos kūrybiniam sektoriui)
  • RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS (Aukštos meninės vertės programiniai renginiai verslui, meninės programos kultūros sektoriui ir menininkų kūrybos pristatymo renginiai)
  • MOKYMAI / DIRBTUVĖS (Edukaciniai renginiai verslui ir bendruomenėms)
  • MENO KŪRINIŲ NUOMA (Instaliacijų, performansų ir interaktyvių aktualaus meno kūrinių nuoma jūsų renginiams).

Esame atviri įvairioms idėjoms, projektams ir bendradarbiavimo formoms, todėl kviečiame rašyti, jei norite kurti kūrybinę visuomenę kartu:

El. p.: info@menogenas.lt

Tel. nr.: +37065633768